Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định số 2908/QĐ-UBND năm 2017 về việc danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do UBND Tỉnh Bình Dương ban hành ngày 24/10/2017

Số hiệu 2908/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/10/2017
Ngày có hiệu lực 24/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Dương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 2908/QĐ-UBND năm 2017 về việc danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 do UBND Tỉnh Bình Dương ban hành ngày 24/10/2017
Mục lục

Mục lục

Close