TÊN KHÁCH SẠN

HÓA ĐƠN

DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

Địa chỉ:

Hotline:

Gmail:

……………………..

……………………..

……………………..

     

 

Tên khách hàng:

…………………………………...

Số phòng:

…………………………

Ngày nhận phòng:

…………………………………...

Giờ vào:

…………………………

 

STT

Tên dịch vụ

Số lượng

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

Dịch vụ phòng

 

Ngày/ giờ

 

 

2

Nước uống

 

 

 

 

3

Thức ăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Thành tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

 

………………….., ngày ….. tháng …. năm ……

NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN

KHÁCH HÀNG

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.