Ngày... tháng ... , năm ...

Date

Tên khách hàng :

Địa chỉ :

CHỦ ĐỀ : XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

 

Kính gửi : [TÊN KHÁCH HÀNG],

Công ty chúng tôi gửi đến quý khách hàng lá thư này nhằm xác nhận về việc đặt hàng của quý khách hàng vào [NGÀY].

Đính kèm theo thư này là Đơn đặt hàng có chứa các điều khoản đã nêu.

Trong trường hợp không nhận được thông báo nào về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ đơn hàng trong vòng mười ngày (10) kể từ ngày quý khách hàng nhận được lá thư này, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng mà quý khách hàng đã đặt vào ngày đã nêu.

Trân trọng cảm ơn,

 

[HỌ TÊN]

[CHỨC VỤ]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[[email protected]]

 

 

 

 

 

Ngày... tháng ... , năm ...

Date

Tên khách hàng :

Contact Name :

Địa chỉ :

Address :

CHỦ ĐỀ : XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

OCJECT : CONFIRMATION OF VERBAL ORDER


 

Kính gửi : [TÊN KHÁCH HÀNG],

Dear [CONTACT NAME]

Công ty chúng tôi gửi đến quý khách hàng lá thư này nhằm xác nhận về việc đặt hàng của quý khách hàng vào [NGÀY].

This letter shall confirm your acceptance of a verbal order communicated to you on [DATE].

Đính kèm theo thư này là Đơn đặt hàng có chứa các điều khoản đã nêu.

A copy of our purchase order containing the stated terms is attached.

Trong trường hợp không nhận được thông báo nào về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ đơn hàng trong vòng mười ngày (10) kể từ ngày quý khách hàng nhận được lá thư này, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng mà quý khách hàng đã đặt vào ngày đã nêu.

Unless we receive an amendment within ten days of your receipt of this order, we shall expect delivery of all ordered goods on the day indicated.

Trân trọng cảm ơn,

Thank you,

[HỌ TÊN]

[YOUR NAME]

[CHỨC VỤ]

[YOUR TITLE]

[SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN]

[YOUR PHONE NUMBER]

[[email protected]]

[[email protected]]

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.