VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Sau đây là hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được phân chia theo từng chủ đề. Bài viết sẽ được cập nhập thường xuyên để phục vụ mục đích sử dụng của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể tra cứu để có thêm thông tin về văn bản/lĩnh vực mà mình quan tâm trong hệ thống THƯ VIỆN PHÁP LUẬT của chúng tôi.

QUY ĐỊNH CHUNG

-           Luật giáo dục đại học 2012 số 08/2012/QH13

-           Luật giáo dục 2005 số 38/2005/QH11

-           Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 số 44/2009/QH12

-           Nghị định 141/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục đại học

-           Nghị định 75/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

-           Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13

-           Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

-           Quyết định 70/2014/QĐ-TTg về Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-           Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

CHƯƠNG TRÌNH – QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

-           Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đào tạo Chính quy

-           Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT bổ sung, sửa đổi Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT

Đào tạo Liên thông:

-           Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT  ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

-           Thông tư 55/2012/TT- BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

-           Thông tư 08/2015/TT- BGDĐT bổ sung, sửa đổi Thông tư 55/2012/TT- BGDĐT

-           Văn bản số 02/2015/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT  với Thông tư 55/2012/TT- BGDĐT

Đào tạo Văn bằng 2:

-           Quyết định số 22/2001/QĐ- BGDĐT quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

-           Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-           Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN – VIÊN CHỨC

-           Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Thông tư 11/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-           Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

-           Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BẰNG – CHỨNG CHỈ

-           Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT về quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

-           Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

-           Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

-           Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

KHÁC

-           Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-           Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

-           Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT hướng dẫn Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc ban hành

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.