Các vấn đề pháp lý về kinh doanh dầu nhờn

Tôi đang dự định kinh doanh dầu nhờn, tôi muốn hỏi: Thứ nhất dầu nhờn có thuộc loại hàng hóa nguy hiểm hay không? Thứ hai là trình tự để vận chuyển dầu nhờn trong nước.

Cảm ơn quý anh/chị đã quan tâm đến thegioiluat.vn. Liên quan đến các vấn đề pháp lý về kinh doanh dầu nhờn, chúng tôi đã tham khảo các CƠ SỞ PHÁP LÝ như sau:

  • Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 31/12/2009.
  • Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 03/09/2014.

Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

1.      Thứ nhất dầu nhờn có thuộc loại hàng hóa nguy hiểm hay không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Như vậy theo như quy định của Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì dầu nhờn thuộc sản phẩm dầu mỏ nên thuộc vào danh mục hàng hóa nguy hiểm.

2.      Thứ hai trình tự để vận chuyển dầu nhờn trong nước:

Theo Khoản 3, Điều 8 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu quy định:

Điều 8. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầ
a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
c) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy thì trình tự để thương nhân kinh doanh dầu nhờn đầu tiên sẽ nộp hồ sơ lên Bộ Công Thương, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ Bộ sẽ xem xét, thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh.

Hy vọng những thông tin cung cấp sẽ có ích cho anh/chị.

Trân trọng!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC