Khuyến mãi là gì? Những hành vi cấm khuyến mãi theo pháp luật

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định

Đặc điểm khuyến mãi

Trên cơ sở định nghĩa khái niệm như vậy, có thể n hoạt động khuyến mại có các đặc điểm như sau:

Thứ nhất, phù hợp với mục đích của xúc tiến thương mà nói chung, khuyến mại cũng nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của thương nhân.

Thứ hai, chủ thể khuyến mại là thương nhân mua bán hàng hóa của chính mình hoặc cho chính mình hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình hoặc để được sử dụng dịch vụ cho chính mình.

Thứ ba, đối tượng hướng đến của hoạt động khuyến mại là khách hàng. Khách hàng của một chương trình khuyến mại có thể là người tiêu dùng, nhưng cũng có thể là đối tác thương mại của thương nhân khuyến mại.

Thứ tư, đặc điểm riêng có và là đặc điểm giúp phân biệt hoạt động khuyến mại với các hoạt động xúc tiến thương mại khác là khuyến mại luôn dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.


 

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Thứ nhất, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ lợi ích công cộng bao gồm:

(i)                 Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng;

(ii)              Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

(iii)            Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia cho người dưới 18 tuổi;

(iv)             Khuyến mãi sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để dưới mọi hình thức;

(v)               Khuyến mại để tiêu thụ hàng kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khỏe c và lợi ích công cộng khác;

(vi)             Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

(vii)          Khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 của Luật Thương mại;

(viii)        Dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc

Thứ hai, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đặc biệt là của người tiêu dùng bao gồm (1) Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng; Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

Thứ ba, các hành vi khuyến mại bị cấm nhằm bảo vệ quyền cạnh tranh trong kinh của thương nhân là các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC