Công ty tôi có trụ sở tại Đà Nẵng. Xin hỏi mức lương tối thiểu mà công ty tôi có thể áp dụng đối với người lao động trong công ty là bao nhiêu không?

Công ty tôi có trụ sở tại Đà Nẵng. Xin hỏi mức lương tối thiểu mà công ty tôi có thể áp dụng đối với người lao động trong công ty là bao nhiêu không?
Chào anh/chị
Để trả lời câu hỏi của anh/chị chúng tôi đã tham khảo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo đó:
Khi ký kết hợp đồng và trả lương cho người lao động thì mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định pháp luật. 

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng nhất định, được xây dựng căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.
 
Hiện tại mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP năm 2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chiếu theo danh sách các khu vực trên cả nước. Các Quận, Huyện thuộc địa bàn tỉnh Đà Nẵng thuộc vùng II. Mức lương tối thiểu áp dụng cho Vùng II là 3.710.000 đồng/tháng. 

Bạn cũng cần lưu ý là với lao động có tay nghề thì mức lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra người sử dụng lao động có thể áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn theo quy định nhà nước.
Trân trọng 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC