Dịch vụ Logistic là gì? Đặc điểm pháp lý của dịch vụ Logistic

Ở mức độ khái quát nhất, logistics được hiểu là việc thực hiện và kiểm soát toàn bộ hàng hóa cùng những thông tin có liên quan từ nơi hình thành nên hàng hóa cho đến điểm tiêu thụ cuối cùng.

Dịch vụ Logistic là gì?

Theo quy định tại Điều 233 LTM tại Điều 233 LTM 2005, dịch vụ logistics là thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Ở mức độ khái quát nhất, logistics được hiểu là việc thực hiện và kiểm soát toàn bộ hàng hóa cùng những thông tin có liên quan từ nơi hình thành nên hàng hóa cho đến điểm tiêu thụ cuối cùng. Có thể xem logistics “là quá trình tối ưu hóa về giá trị và thời gian vận chuyển và lưu trữ nguồn tài nguyên từ điểm ban đầu là người cung ứng, qua nhà sản xuất, đến tay người tiêu dùng thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế”. Như vậy, logistics là một hoạt động mang tính chất dây chuyền; hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Theo quy định của Điều 233 LTM 2005, thương nhân chỉ cần thực hiện một trong các hành vi quy định tại điều này đã là thực hiện dịch vụ logistics. Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 quy định chi tiết thi hành LTM 2005 về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics (sau đây: Nghị định 140/2007/NĐ-CP) chia dịch vụ logistics ra làm 3 nhóm chính: dịch vụ logistics chủ yếu, dịch vụ logistics liên quan đến vận tải và dịch vụ logistics liên quan khác.


 

Đặc điểm pháp lý dịch vụ Logistic

Dịch vụ logistics được điều chỉnh bởi LTM 2005 có những đặc điểm chính sau đây:

Thứ nhất, nội dung của dịch vụ logistics bao gồm nhiều công việc khác nhau liên quan đến sự dịch chuyển của hàng hóa.

Trong nhóm dịch vụ logistics chủ yếu, các công việc này có thể bao gồm các hoạt động sau: bốc xếp hàng hóa, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi ,container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị, dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa và các dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics, hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. Trong nhóm dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, các hoạt động này bao gồm vận tải hàng không, vận tải hàng hải, vận tải đường sắt, vận tải đường bộ... Nhóm các dịch vụ logistics liên quan khác bao gồm đa dạng các hoạt động như: kiểm tra và phân tích kỹ thuật; dịch vụ bưu chính; dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Thứ hai, chủ thể cung ứng dịch vụ logistics là những thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể chuỗi dịch vụ logistics. Theo quy định của pháp hiện hành, nhiều hoạt động trong chuỗi hoạt động logistics là hoạt động thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như đối với dịch vụ logistics liên quan đến vận tải như vận tải hàng không, vận tải đường biển, vận tải đường sắt...

Thứ ba, dịch vụ logistics góp phần làm gia tăng giá trị của hàng hóa và góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Tuy nhiên, dịch vụ logistics là một dịch vụ đặc thù, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này không thể can thiệp vào chất lượng của hàng hóa là đối tượng tác động của dịch vụ. Đồng thời đây cũng là một loại hình dịch vụ có độ rủi ro cao do hàng hóa trong quá trình dịch chuyển có thể được quản lý bởi bên thứ ba và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Chính vì vậy luật pháp thường có những quy định nhằm mục đích miễn hoặc giới hạn trách nhiệm cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ đặc thù này, đặc biệt là đối với dịch vụ logistics có liên quan đến vận tải.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC