Quyền hiến, nhận bộ phận cơ thể người.

Quyền hiến, nhận bộ phận cơ thể người. Theo quy định của pháp luật thì cá nhân có quyền hiến bộ phận cơ thể của mình và nhận bộ phận cơ thể của người khác như thế nào?

Liên quan đến câu hỏi của anh/chị, chúng tôi đã tham khảo các văn bản pháp lý sau đây:

Bộ luật dân sự 2015, Số hiệu: 91/2015/QH13 được Quốc Hội ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/ Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:


 

1.      Quyền hiến bộ phận cơ thể của mình:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 của Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền hiến bộ phận cơ thể của mình và được quy định như sau:

Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

Như vậy, cá nhân có quyền hiến bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến xác sau khi chết nhằm mục đích chữa bệnh và nghiên cứu y học.

2.      Quyền nhận bộ phận cơ thể của người khác:

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 35 của Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền nhận bộ phận cơ thể của mình được quy định cụ thể như:

Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
............
2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác.

Như vậy cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh có quyền nhận bộ phận cơ thể của người khác nhằm mục đích chữa bệnh, nghiên cứu y học. Việc hiến, nhận bộ phận cơ thể là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc và nhà nước cần có nhiều quy định chặt chẽ hơn để hạn chế những đối tượng xấu lợi dụng trục lợi.

Chúng tôi hi vọng những nội dung tư vấn trên có ích cho trường hợp của bạn.

Trân trọng cảm ơn!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC