Quyền xác định lại giới tính theo pháp luật Dân sự hiện hành

Quyền xác định lại giới tính. Theo quy định của pháp luật thì Cá nhân có quyền xác định lại giới tính như thế nào? Sau khi xác nhận lại giới tính cá nhân có nghĩa vụ gì?

Liên quan đến câu hỏi của anh/chị, chúng tôi đã tham khảo các văn bản pháp lý sau đây:

Bộ luật dân sự 2015, Số hiệu: 91/2015/QH13 được Quốc Hội ban hành có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đưa ra nội dung tư vấn để giải đáp thắc mắc của Anh/ Chị đối với vấn đề nêu trên. Sau đây là nội dung tư vấn:


 

1.      Quyền xác định lại giới tính:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 của Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền xác định lại giới tính và được quy định như sau:

Điều 36. Quyền xác định lại giới tính

1.      Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.
Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính..

2.      Quyền, nghĩa vụ của cá nhân khi xác định lại giới tính:

Căn cứ Khoản 3, Điều 36 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 36. Quyền xác định lại giới tính
.............

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Như vậy cá nhân có quyền được xác định lại giới tính trong những trường hợp luật định. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ. Việc cá nhân có quyền xác định lại giới tính được xem là bước tiến mới trong quy định pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi hi vọng những nội dung tư vấn trên có ích cho trường hợp của bạn.

Trân trọng cảm ơn!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC