Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tôi là chủ một Doanh nghiệp, nhưng thời gian gần đây Doanh nghiệp kinh doanh không phát sinh lợi nhuận. Nên tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty một thời gian không biết có được không? Và khi tôi tạm ngừng kinh doanh thì đáp ứng những điều kiện gì cũng như thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao lâu?

Cảm ơn quý anh/chị đã quan tâm đến thegioiluat.vn. Liên quan đến câu hỏi của anh/chị về tạm ngừng kinh doanh, chúng tôi đã tham khảo các CƠ SỞ PHÁP LÝ như sau:

1.      Quyền và điều kiện để tạm ngừng kinh doanh:

Theo Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh Nghiệp 2014

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh
1.      Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, Doanh nghiệp có quyền được tạm ngừng kinh doanh và điều kiện để doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh là:

-        Phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

-        Thời hạn thông báo chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

2.      Thời hạn tạm ngừng kinh doanh:

Theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:
2.      Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Như vậy, thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Đặc biệt là tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Hy vọng những thông tin cung cấp sẽ có ích cho anh/chị.

Trân trọng!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC