Tổng hợp các quy định về nghỉ không hưởng lương theo pháp luật lao động

Tổng hợp các quy định về nghỉ không hưởng lương
Ngoài các thời gian nghỉ như nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm, nghỉ thai sản đối với nữ, người lao động khi có công việc riêng có thể có thể xin nghỉ không lương. Nghỉ không hưởng lương là trường hợp người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ trong một thời gian nhất định mà không hưởng lương. 

Theo Điều 116 Bộ luật lao động 2012:
Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy chỉ những trường hợp và thời hạn quy định tại Khoản 1, người lao động nghỉ việc riêng nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Các trường hợp nghỉ vì lý do khác hay muốn nghỉ trong thời hạn dài hơn thời hạn pháp luật quy định thì cần lưu ý: 
  • Được sự đồng thuận của người sử dụng lao động 
  • Không được hưởng lương 
Việc nghỉ vì việc riêng không hưởng lương trên thực tế hoàn toàn do các bên tự thoả thuận. Ý nghĩa của quy định này là đảm bảo cho ngừơi lao động có thời gian giải quyết các việc riêng mà cần phải nghỉ thêm ngoài thời gian nghỉ ngơi pháp luật quy định cho họ. 
 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC