ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Từ tháng 02 năm 2019 đến nay trên địa bàn toàn tỉnh tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài, nền nhiệt độ cao liên tục duy trì, đây cũng là thời kỳ người dân các địa phương tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, xử lý thực bì để trồng rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, tình hình phá rừng, xâm lấn để lấy đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để chủ động, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

b) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư từ thôn, bản, xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố; cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng.

c) Tăng cường chế độ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững các huyện, thị xã, thành phố Huế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng; chỉ đạo thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”, “5 sẵn sàng” để chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng; tổ chức tốt diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại huyện Phú Lộc và thị xã Hương Trà; tổ chức phát dọn thực bì, đốt trước vật liệu cháy, làm đường băng cản lửa; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu rừng trọng điểm, dễ cháy.

d) Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, đốt xử lý thực bì đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn không gây cháy lan vào rừng. Nghiêm cấm và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi đốt thực bì tại các thời điểm dự báo cháy rừng cấp III trở lên, và tại các khu vực rừng gần khu nghỉ dưỡng Laguna ở xã Lộc Bình, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

đ) Trong các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, và trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn.

Trường hợp cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để xin hỗ trợ lực lượng ứng cứu.

e) Sau các vụ cháy rừng phải chỉ đạo khắc phục hậu quả, bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng, tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm Lâm: số 18 Đoàn Hữu Trưng, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3825.989).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh để sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong xử lý thực bì trồng rừng; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, cũng như thường xuyên kiểm tra trực phòng cháy chữa cháy rừng tại hiện trường các địa phương, đơn vị chủ rừng.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và chủ rừng thực hiện tốt quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; thực hiện tốt việc theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo sớm cháy rừng, thông tin tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp.

3. Công an tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẵn sàng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm để thanh tra, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập và chữa cháy rừng tại các địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng; chỉ đạo cho các đơn vị bộ đội đóng quân trong rừng và ven rừng phải đảm bảo và thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện và huy động lực lượng Dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng cùng Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT) và Báo Thừa Thiên Huế:

Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; gia tăng thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời về kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên; công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

7. Các tổ chức chính trị xã hội:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, các tổ chức chính trị, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

8. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thành viên BCĐ CT MTPTLNBV tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các tổ chức chính trị xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các đơn vị chủ rừng;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- VP: LĐ và các CV: TH, TC, NC;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu 08/CT-UBND Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục lục

Mục lục

Close