Văn bản "Nghị định 94/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2008 và được thay thế bởi Nghị định 166/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, có hiệu lực từ 01/01/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 94/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Số hiệu 94/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 07/09/2006
Ngày có hiệu lực 01/10/2006 Ngày hết hiệu lực 01/01/2008
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 94/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
Mục lục

Mục lục

Close