Văn bản "Quyết định 1154/2007/QĐ-VKSTC về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/10.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/10/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1154/2007/QĐ-VKSTC về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 1154/2007/QĐ-VKSTC Ngày ban hành 19/11/2007
Ngày có hiệu lực 19/11/2007 Ngày hết hiệu lực 08/10/2012
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1154/2007/QĐ-VKSTC về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close