Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 999/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/05/2011
Ngày có hiệu lực 04/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close