Văn bản "Thông tư 278/1997/TT-ĐC hướng dẫn Nghị định 04/CP-1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 278/1997/TT-ĐC hướng dẫn Nghị định 04/CP-1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành

Số hiệu 278/1997/TT-ĐC Ngày ban hành 07/03/1997
Ngày có hiệu lực 07/03/1997 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 278/1997/TT-ĐC hướng dẫn Nghị định 04/CP-1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai do Tổng cục Địa chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close