Văn bản "Thông tư 39-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho Chương trình phục hồi của Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế Hải ngoại Nhật bản (OECF) do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/01.1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/01/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 39-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho Chương trình phục hồi của Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế Hải ngoại Nhật bản (OECF) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 39-TC/TCĐN Ngày ban hành 22/07/1996
Ngày có hiệu lực 22/07/1996 Ngày hết hiệu lực 02/01/1998
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 39-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho Chương trình phục hồi của Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế Hải ngoại Nhật bản (OECF) do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close