Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/07/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 45-TC/TCĐN-1997 về cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 45-TC/TCĐN Ngày ban hành 09/07/1997
Ngày có hiệu lực 24/07/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 45-TC/TCĐN-1997 về cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close