Văn bản "Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS hướng dẫn Quyết định 141/2000/QĐ-TTg và Quyết định 28/2001/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng 1515-VIE (SF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 22/06.2016 và được thay thế bởi Quyết định 30/2017/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, có hiệu lực từ 20/08/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 22/06/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS hướng dẫn Quyết định 141/2000/QĐ-TTg và Quyết định 28/2001/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng 1515-VIE (SF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 47/2001/TT-BNN-CS Ngày ban hành 19/04/2001
Ngày có hiệu lực 01/01/2001 Ngày hết hiệu lực 22/06/2016
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS hướng dẫn Quyết định 141/2000/QĐ-TTg và Quyết định 28/2001/QĐ-TTg về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng 1515-VIE (SF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close