Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/05/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 08/VBHN-BTC Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày có hiệu lực 30/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close