BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1997/TC-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 03 1997/TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 89 TC/TCT NGÀY 9/11/1993 VỀ TÍNH GIẢM MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNGNGHIỆP KHI CÓ THIÊN TAI, ĐỊCH HỌA

Để thực hiện giảm miễnthuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho hộ nộp thuế được thuận lợi, kịp thờivụ, đáp ứng yêu cầu của Luật thuế SDĐNN và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993của Chính phủ khi có thiên tai, địch hoạ làm thiệt hại mùa màng; Bộ Tài chínhhướng dẫn sửa đổi, bổ sung cách tính miễn giảm thuế SDĐNN quy định tại điểm 2c,Mục V, Thông tư số 89 TC/TCT ngày 9/11/1993 như sau:

Tỷ lệ thiệt Sản lượng thu hoạch thựctế

hại của vụ của diện tích bị thiệt hại của

(hoặc năm) vụ (hoặc năm) của hộ nộp thuế

xétgiảm = 1 X 100%

miễn thuế Sản lượng tính theo năngsuất

của hộ tham khảo khi phân hạngđất tính

nộp thuế thuế của diện tích bịthiệt hại của

vụ (hoặc năm) củahộ nộp thuế

Căn cứ tỷ lệ thiệt hại được xác định theo công thức trên vàcăn cứ tỷ lệ giảm miễn thuế ứng với tỷ lệ thiệt hại quy định tại Điều 17, Nghịđịnh số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ để tính số thuế xét giảm miễn củahộ theo công thức sau:

Số thuế xét Thuếghi thu của Tỷ lệ giảm,miễn thuế

giảm, miễn diệntích bị thiệt ứng vớitỷ lệ thiệt

theo vụ (hoặc = hại theo vụ (hoặc X hại theo vụ (hoặcnăm)

năm) của hộ năm)của hộ nộp xét giảm,miễn thuế

nộp thuế thuếcủa hộ nộp thuế

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997. Mọiquy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Quá trình thực hiện Thôngtư này có khó khăn vướng mắc, đề nghị các ngành, các địa phương kịp thời phảnánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 03/1997/TC-TCT Ngày ban hành 21/01/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close