Văn bản "Thông tư 108/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 45/1999/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/11.2005 và được thay thế bởi Thông tư 91/2005/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 14/11/2005

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 108 /1999/TT/BTC NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/1999/TT-BTC NGÀY 4/5/1999 QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Xét tình hình thực tế , Bộ Tài chính bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 như sau:

1/ Bổ sung thêm điểm 2.5 sau điểm 2.4 mục A phần I là:

a. Trường hợp phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ăn ,ở ,đi lại mà không phát một khoản tiền mặt để tiêu vặt cho chuyến đi công tác thì người đi công tác được hưởng tiền tiêu vặt. Căn cứ vào giấy mời của phía nước ngoài nói rõ về chi phí tài chính của chuyến công tác để cấp thẩm quyền ra quyết định cho người đi công tác được hưởng tiền tiêu vặt. Cơ quan tài chính căn cứ vào quyết định của cấp thẩm quyền để cấp tiền tiêu vặt.

b. Mức tiền tiêu vặt được qui định như sau:

* Các nước thuộc nhóm I, II của bản phụ lục I nêu trong Thông tư số 45 là:

Mức A: 12USD/ người / ngày.

Mức B : 10 USD/ người/ ngày.

* Các nước thuộc nhóm III, IV của bản phụ lục I nêu trong thông tư số 45 là:

Mức A: 10 USD/ người/ ngày.

Mức B: 8 USD/ người/ ngày.

2/ Bổ sung thêm đối tượng được thanh toán tiền chi puốc- boa là: các đồng chí có chức vụ lãnh đạo tương đương Bộ trưởng trở lên và các đồng chí là Uỷ viên trung ương Đảng cộng sản Việt nam là trưởng đoàn đại biểu đi thăm hữu nghị chính thức và đi dự Đại hội Đảng cũng được hưởng tiền puốc- boa mức 20USD/người/nước.

3/ Bổ sung thêm điểm 9 sau điểm 8 mục A phần II là : Không có chế độ bồi dưỡng đối với tất cả các đoàn đi công tác.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/11/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 108/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 45/1999/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 108/1999/TT-BTC Ngày ban hành 04/09/1999
Ngày có hiệu lực 19/09/1999 Ngày hết hiệu lực 14/11/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 108/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 45/1999/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close