Văn bản "Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 120/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/11.2005

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2003/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 24/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2002/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGƯỜI CAO TUỔI

Căn cứ Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi.

Nay sửa đổi Mục II. Chế độ khám, chữa bệnh của Thông tư số 16/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: "Người cao tuổi từ đủ 90 tuổi trở lên được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế với mệnh giá 50.000 đồng/người/năm hoặc khám, chữa bệnh miễn phí theo cơ chế thực thanh, thực chi tại các cơ sở y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2002 về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo".

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/11/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 120/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 24/2003/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 06/11/2003
Ngày có hiệu lực 28/11/2003 Ngày hết hiệu lực 21/11/2005
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 120/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close