Tổng hợp văn bản pháp luật môn Luật Hôn nhân và Gia đình

Do Hôn nhân gia đình là một lĩnh vực pháp luật mang tính chất kế thừa, do đó, trong một số trường hợp mặc dù văn bản đã hết hiệu lực nhưng vẫn có giá trị tham khảo trong những trường hợp nhất định. Sau đây là hệ thống các văn bản pháp luật sử dụng trong nghiên cứu, học tập và hành nghề luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình:
 

LUẬT

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG TƯ

 

 

 

 

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 do hội đồng thẩm phán - toà án nhân dân tối cao ban hành

Luật hôn nhân và gia đình 2000

 

 

Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

 

 

 

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bộ Luật Dân sự 2015

Nghị định 10/2015/nđ-cp quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thông tư 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 

  Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
    Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

DOWNLOAD TOÀN BỘ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔN HỌC TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC