BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17131/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc Primasol B0

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Cục Quản lý Dược nhận được các Văn thư của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc đề nghị cung ứng thuốc Primasol B0 (số 3368/SYT-NVD đề ngày 03/08/2018 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, số 1686/BVCR-KD đề ngày 09/08/2018 của Bệnh viện Chợ Rẫy và số 771/BVHN-D đề ngày 20/08/2018 của Bệnh viện Hữu Nghị...), Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến thuốc Primasol B0:

1.1. Hiện chưa có thuốc nào có cùng hoạt chất, đường dùng với thuốc Primasol B0 đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

1.2. Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Primasol B0 số 3384/QLD-KD đề ngày 22/02/2018 cho Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương (địa chỉ: số 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với số lượng cấp phép là 60.000 thùng (quy cách: 02 túi dịch 5L/thùng).

Theo thông tin do Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương cung cấp, tính đến ngày 20/08/2018 Công ty đã nhập 19.819 thùng và còn lại 40.181 thùng đang được làm thủ tục thông quan.

1.3. Theo thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp: thuốc Primasol B0 là thuốc rất cần thiết sử dụng trong phương pháp lọc máu/ thẩm tách máu liên tục dùng cho mục đích cấp cứu đối với các trường hợp bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao tại khoa Hồi sức tích cực như: suy thận, suy gan, rối loạn đông máu, viêm tụy cấp hoại tử, ngộ độc cấp nặng ...

2. Riêng đối nội dung nêu trong Công văn số 3368/SYT-NVD của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai “đã gửi nhu cầu đến Công ty TNHH MTV Vimedimex đề nghị được cung ứng nhưng đến nay vẫn chưa được cung ứng với lý do chưa được Cục Quản lý Dược chấp thuận cho nhập khẩu”.

- Theo thông tin do Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương cung cấp, tính đến ngày 22/8/2018, Công ty chưa nhận được đề nghị cung cấp thuốc Primasol B0 của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

3. Để đảm bảo cung ứng thuốc Primasol B0 kịp thời cho nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược đề nghị:

3.1. Các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc Primasol B0:

- Chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, phân phối thuốc Primasol B0 để đặt hàng, mua sắm kịp thời.

3.2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ có nhu cầu sử dụng thuốc Primasol B0:

- Chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, phân phối thuốc Primasol B0 nói trên để đặt hàng, mua sắm kịp thời.

3.3. Các cơ sở nhập khẩu, cung ứng thuốc Primasol B0:

- Trước mắt, ưu tiên cung ứng thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có Công văn đề nghị cung ứng thuốc Primasol B0 nói trên và cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có báo cáo thiếu thuốc Primasol B0 (nếu có).

3.4. Cơ sở đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu thuốc Primasol B0:

- Liên hệ với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuốc/ hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu Primasol B0 theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược để kịp thời có thuốc được nhập khẩu về lưu hành tại Việt Nam.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị thông báo về Cục Quản lý Dược để được giải quyết theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh (để p/hợp)
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;
- Báo sức khỏe và đời sống;
- Website của Cục Quản lý Dược;
- Tạp chí Dược - Mỹ phẩm (để đăng tải);
- Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương (để t/hiện);
- VPĐD Công ty Baxter Healthcare (Asia) Pte.Ltđ (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông (để t/hiện);
- Lưu: VT, KD (BV).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 17131/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Primasol B0 do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 17131/QLD-KD Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 17131/QLD-KD năm 2018 về cung ứng thuốc Primasol B0 do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close