BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5357/TCHQ-GSQL
V/v ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY gửi các Bộ và địa phương, trong đó có Bộ Tài chính về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Tại công điện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

Thực hiện công điện hỏa tốc số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo công điện khẩn số 6741/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn trên, đến nay, đã có 12 quốc gia (bao gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Môn-đo-va, Phần Lan, Rô-ma-ni, Nam Phi, U- crai-na và Dăm-bi-a) báo cáo có Dịch tả lợn Châu Phi.

2. Tăng cường công tác chống buôn lậu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn điều tra, xử lý vi phạm đối với những hành vi vận chuyển trái phép, nhập lậu lợn và sản phẩm từ lợn.

3. Thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng lợn và các sản phẩm của lợn nhập khẩu như sau: hàng hóa phải được quản lý tại cửa khẩu nhập đầu tiên; không giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu, đưa hàng về bảo quản; chỉ thông quan khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu của cơ quan kiểm dịch. Thời gian thực hiện tạm thời kể từ khi nhận được văn bản này đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp phát hiện các lô hàng lợn và sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kề cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới thì dừng làm thủ tục thông quan, đồng thời thông báo cho cơ quan liên quan để xử lý.

4. Báo cáo tình hình và kết quả xử lý đối với những lô hàng lợn và các sản phẩm của lợn nhập khẩu bị nhiễm dịch bệnh nếu có về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để biết);
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ TTr, Vụ PC (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5357/TCHQ-GSQL năm 2018 về ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5357/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5357/TCHQ-GSQL năm 2018 về ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close