BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5711/BYT-BMTE
V/v tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc SKSS năm 2017.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/Tp trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định của Bộ Y tế số 4573/QĐ-BYT ngày 09/10/2017 về việc ban hành “Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản năm 2017" và kế hoạch công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) năm 2017, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em. Bộ Y tế (thông báo kế hoạch kiểm tra công tác CSSKSS năm 2017 như sau:

1. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 24/10/2017 đến 27/11/2017.

2. Phương thức kiểm tra: áp dụng 1 trong các phương thức sau

- Sở Y tế kiểm tra (xem danh sách đăng ký).

- Kiểm tra đuổi theo cụm tỉnh, 4 hoặc 6 tỉnh/cụm: Danh sách kiểm tra cụm tỉnh gửi kèm theo công văn này. Trong đó, tỉnh đầu tiên trong danh sách chịu trách nhiệm là trưởng đoàn kiểm tra.

3. Nội dung kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Trung tâm CSSKSS tỉnh/Tp, Bệnh viện Phụ sản, Sản-Nhi, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (đối với các tỉnh Trung tâm CSSKSS tỉnh đã sát nhập) các nội dung theo Bảng kiểm tra được ban hành kèm theo Quyết định số 4573/QĐ-BYT ngày 09/10/2017.

- Đồng thời kiểm tra tại 01 xã dựa trên Bảng kiểm giám sát trạm y tế xã năm 2016. Lưu ý chọn xã có đỡ đẻ.

4. Thành phần đoàn kiểm tra:

4.1. Đối với các tỉnh/TP kiểm tra đuổi theo cụm tỉnh:

- Mỗi Trung tâm CSSKSS tỉnh/Tp cử ít nhất 4 người gồm: Giám đốc Trung tâm CSSKSS, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em và Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính.

Đề nghị Sở Y tế cử 01 cán bộ Phòng Nghiệp vụ y tham gia cùng Đoàn kiểm tra.

4.2. Đối với các tỉnh/ tp đăng ký do Sở Y tế tự kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Các thành viên: Đại diện các phòng chức năng của Sở Y tế, mỗi phòng 01 đại diện.

o Phòng Tổ chức cán bộ

o Phòng Nghiệp vụ Y

o Phòng Kế hoạch - Tài chính

o Phòng Nghiệp vụ Dược

- Các thành phần khác do Sở Y tế quyết định.

5. Báo cáo sau kiểm tra:

Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, đề nghị các tỉnh hoàn thiện Biên bản và Bảng kiểm tra công tác chăm sóc SKSS và khẩn trương gửi về Bộ Y tế trước ngày 29/11/2017 theo địa chỉ: Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em, Bộ Y tế - 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội. ĐT/Fax: 04 38464060. Vụ có thể tổ chức đoàn phúc tra lại kết quả của một số tỉnh nếu thấy cần thiết.

6. Các tài liệu gửi kèm theo công văn này:

(1) Quyết định số 4573 /QĐ-BYT ngày 09/10/2017 về việc ban hành Bảng kiểm tra công tác CSSKSS năm 2017.

(2) Danh sách các tỉnh/Tp kiểm tra đuổi theo cụm và lịch kiểm tra công tác CSSKSS tỉnh/Tp năm 2017.

(3) Danh sách các tỉnh do Sở Y tế kiểm tra.

Công văn và các tài liệu gửi kèm theo sẽ được gửi qua Hệ thống Quản ý hệ thống văn bản điện tử Bộ Y tế. Đề nghị các Trung tâm in và báo cáo Sở Y tế. Trường hợp không nhận được file điện tử Bảng kiểm tra công tác CSSKSS năm 2017 và Hướng dẫn chấm điểm, đề nghị các Trung tâm CSSKSS liên hệ Vụ SKBMTE.

Các cán bộ Trung ương gồm Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Viện Dinh dưỡng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ tham gia giám sát cùng các Đoàn (danh sách sẽ thông báo sau).

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh/Tp trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản triển khai công tác kiểm tra được thuận lợi và có hiệu quả thiết thực.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT.Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Trung tâm CSSKSS các tỉnh/Tp;
- BVPSTW, BVNhi TW, Viện DD, BVTừ Dũ, BVNhi Đồng 1, BV Nhi Đồng 2 (để phối hợp);
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ-TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đăng Khoa

 

LỊCH KIỂM TRA TRUNG TÂM CSSKSS TỈNH/TP NĂM 2017

TT

Các tỉnh đi kiểm tra

Tỉnh được

Ngày kiểm tra

Cán bộ TW

Ghi chú

 

Cụm I

 

 

 

 

1

Nam Định - Cà Mau

Cao Bằng

6/11

 

 

2

Lào Cai -

Hưng Yên

2/11

 

 

3

Nghệ An - Bến Tre

Yên Bái

10/11

 

 

 

Cụm II

 

 

 

 

4

Bắc Ninh - Yên Bái

Hà Tĩnh

8/11

 

 

5

Đồng Tháp - Quảng Bình

Lào Cai

6/11

 

 

6

Lạng sơn - Hòa Bình

Sơn La

26/10

 

 

7

Hải Dương - Yên Bái

Quảng Ninh

13/11

 

 

 

Cụm III

 

 

 

 

8

                  -Hưng Yên

Hải Dương

8/11

 

 

9

Quảng Bình - Đồng Tháp

Lai Châu

3/11

 

 

10

                  - Cao Bằng

Quảng Trị

13/11

 

 

11

Hà Giang - Sơn La

Khánh Hòa

9/11

 

 

 

Cụm IV

 

 

 

 

12

Hưng Yên - Lạng sơn

Hòa Bình

24/10

 

 

13

- Thừa Thiên Huế

Đắc Lắc

16/11

 

 

14

Kiên Giang - Ninh Thuận

Gia Lai

31/10

 

 

 

Cụm V

 

 

 

 

15

Phú Thọ - Bắc Ninh

Thừa Thiên Huế

10/11

 

 

16

Cao Bằng - Hà Tĩnh

Thanh Hóa

10/11

 

 

17

Hà Giang - Phú Thọ

Quảng Nam

7/11

 

 

18

Sơn La - Quảng Nam

An Giang

17/11

 

 

 

Cụm VI

 

 

 

 

19

                  - An Giang

Vĩnh Phúc

9/11

 

 

20

                  - Thanh Hóa

Bắc Ninh

1/11

 

 

21

Thanh Hóa - Vĩnh Phúc

Thái Nguyên

27/10

 

 

22

Quảng Nam -Nam Định

Cà Mau

14/11

 

 

 

Cụm VII

 

 

 

 

23

Cà Mau - Quảng Ninh

Điện Biên

9/11

 

 

24

Gia Lai - Kon Tum

Bến Tre

16/11

 

 

25

Sóc Trăng - Khánh Hòa

Tây Ninh

24/11

 

 

26

                  - Đắc Lắc

Lạng Sơn

2/11

 

 

27

Quảng Ninh - Lào Cai

Nam Định

31/10

 

 

 

Cụm VIII

 

 

 

 

28

Tây Ninh - Sóc Trăng

Lâm Đồng

27/11

 

 

29

An Giang - Lâm Đồng

Nghệ An

8/11

 

 

30

Khánh Hòa - Tây Ninh

Sóc trăng

22/11

 

 

31

Đắc Lắc - Hòa Bình

Hà Giang

31/10

 

 

32

Lai Châu - Gia Lai

Đồng Tháp

14/11

 

 

33

Ninh Thuận - Lai châu

Kiên Giang

6/11

 

 

34

Hải Dương - Điện Biên

Kon Tum

13/11

 

 

35

Điện Biên - Kiên Giang

Ninh Thuận

16/11

 

 

36

Thái Nguyên -

Quảng Bình

23/11

 

 

37

                  - Quảng Trị

Phú Thọ

22/11

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ ĐĂNG KÝ DO SỞ Y TẾ KIỂM TRA 2017

1

Bình Phước

2

Long An

3

Vĩnh Long

4

Hồ Chí Minh

5

Bà Rịa Vũng Tàu

6

Bình Thuận

7

Trà Vinh

8

Đắc Nông

9

Hậu Giang

10

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

11

Bình Định

12

Ninh Bình

13

Tuyên Quang

14

Đồng Nai

15

Bắc Cạn

16

Quảng Ngãi

17

Hải Phòng

18

Đà Nẵng

19

Bắc Giang

20

Bình Dương

21

Thái Bình

22

Tiền Giang

23

Hà nam

24

Cần Thơ

25

Phú Yên

26

Bạc Liêu

27

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Đông

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5711/BYT-BMTE năm 2017 về tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc SKSS năm 2017 của bộ y tế ban hành ngày 09/10/2017

Số hiệu 5711/BYT-BMTE Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày có hiệu lực 09/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5711/BYT-BMTE năm 2017 về tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc SKSS năm 2017 của bộ y tế ban hành ngày 09/10/2017
Mục lục

Mục lục

Close