CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/2003/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ THỊ XÃ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường Tuần Châu, Hùng Thắng thuộc thành phố Hạ Long và xã Bắc Sơn thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Thành lập phường Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tuần Châu.

Phường Tuần Châu có 405,4 ha diện tích tự nhiên và 4.002 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tuần Châu: Đông giáp phường Bãi Cháy; Tây và Nam giáp huyện Yên Hưng; Bắc giáp phường Hùng Thắng và xã Việt Hưng.

2. Thành lập phường Hùng Thắng thuộc thành phố Hạ Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hùng Thắng.

Phường Hùng Thắng có 389 ha diện tích tự nhiên và 4.877 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hùng Thắng: Đông giáp phường Bãi Cháy; Tây giáp xã Việt Hưng; Nam giáp phường Tuần Châu; Bắc giáp các phường Hà Khẩu, Giếng Đáy.

3. Thành lập xã Bắc Sơn thuộc thị xã Móng Cái trên cơ sở 5.043,67 ha diện tích tự nhiên và 1.216 nhân khẩu của xã Hải Sơn.

Địa giới hành chính xã Bắc Sơn: Đông giáp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; Tây giáp xã Hải Sơn; Nam giáp các xã Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên; Bắc giáp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Sau khi thành lập xã Bắc Sơn, xã Hải Sơn còn lại 9.881,33 ha diện tích tự nhiên và 842 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/10/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu 111/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 01/10/2003
Ngày có hiệu lực 18/10/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 111/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Mục lục

Mục lục

Close