CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ YA LY, YA XIÊR VÀ THÀNH LẬP XÃ YA TĂNG THUỘC HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum như sau:

Điều chỉnh 1.146 ha diện tích tự nhiên và 659 nhân khẩu của xã Ya Xiêr về xã Ya Ly quản lý.

Thành lập xã Ya Tăng trên cơ sở 18.213 ha diện tích tự nhiên và 3.162 nhân khẩu của xã Ya Ly.

Địa giới hành chính xã Ya Tăng: Đông giáp xã Ya Ly; Tây giáp xã Mô Rai; Nam giáp tỉnh Gia Lai; Bắc giáp xã Ya Xiêr.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xã Ya Tăng:

Xã Ya Ly còn lại 3.823 ha diện tích tự nhiên và 2.074 nhân khẩu.

Xã Ya Xiêr còn lại 4.704 ha diện tích tự nhiên và 2.910 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 80/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Số hiệu 80/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 10/07/2003
Ngày có hiệu lực 04/08/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 80/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Mục lục

Mục lục

Close