Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/01/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2009 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 01/2009/CT-VKSTC Ngày ban hành 05/01/2009
Ngày có hiệu lực 05/01/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 01/2009/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2009 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close