Văn bản "Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/05.2010 và được thay thế bởi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ 01/05/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/05/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị

Số hiệu 115/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2016
Ngày có hiệu lực 29/10/2003 Ngày hết hiệu lực 01/05/2010
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị
Mục lục

Mục lục

Close