Văn bản "Quyết định 08/2000/QĐ-BTS về Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/08.2000 và được thay thế bởi Quyết định 650/2000/QĐ-BTS ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản, thay thế Quy chế kèm theo Quyết định 08/2000/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, có hiệu lực từ 19/08/2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/08/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 08/2000/QĐ-BTS về Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu 08/2000/QĐ-BTS Ngày ban hành 07/01/2000
Ngày có hiệu lực 22/01/2000 Ngày hết hiệu lực 19/08/2000
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 08/2000/QĐ-BTS về Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close