Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/07/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 72/2000/QĐ-BNN-KHCN về Quy chế quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 72/2000/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 05/07/2000
Ngày có hiệu lực 20/07/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 72/2000/QĐ-BNN-KHCN về Quy chế quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close