Văn bản "Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/08.2016 và được thay thế bởi Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành, có hiệu lực từ 15/08/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/08/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

Số hiệu 88/2006/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 17/10/2006
Ngày có hiệu lực 18/11/2006 Ngày hết hiệu lực 15/08/2016
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close