Văn bản "Thông tư 01/1997/TT-NH11 hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD kèm theo Nghị định 42/CP-1996 do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 23/07.1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 23/07/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1997/TT-NH11 hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD kèm theo Nghị định 42/CP-1996 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 01/1997/TT-NH11 Ngày ban hành 02/01/1997
Ngày có hiệu lực 02/01/1997 Ngày hết hiệu lực 23/07/1999
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1997/TT-NH11 hướng dẫn "Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng" của ngành Ngân hàng theo Điều lệ QLĐT & XD kèm theo Nghị định 42/CP-1996 do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close