Văn bản "Thông tư 04/2000/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Ban vật giá Chính phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Số hiệu 04/2000/TT-BVGCP Ngày ban hành 15/11/2000
Ngày có hiệu lực 30/11/2000 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả do Ban vật giá Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close