Văn bản "Thông tư 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/08.2010 và được thay thế bởi Thông tư 26/2010/TT-BCT quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu do Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 01/08/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/08/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Số hiệu 04/2008/TT-BCT Ngày ban hành 01/04/2008
Ngày có hiệu lực 24/04/2008 Ngày hết hiệu lực 01/08/2010
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu
Mục lục

Mục lục

Close