Văn bản "Thông tư 05/TT-NH5-1995 hướng dẫn đặt Văn phòng Đại diện của Tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/10.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/10/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/TT-NH5-1995 hướng dẫn đặt Văn phòng Đại diện của Tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 05/TT-NH5 Ngày ban hành 22/09/1995
Ngày có hiệu lực 22/09/1995 Ngày hết hiệu lực 16/10/2015
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/TT-NH5-1995 hướng dẫn đặt Văn phòng Đại diện của Tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close