Văn bản "Thông tư 07/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/10.2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 07/2010/TT-BCT Ngày ban hành 12/02/2010
Ngày có hiệu lực 12/02/2010 Ngày hết hiệu lực 06/10/2011
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close