Văn bản "Thông tư 08/1999/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 92/1998/NĐ-CP về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/11.2003 và được thay thế bởi Thông tư 06/2003/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2003/NĐ-CP về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành , có hiệu lực từ 25/11/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/11/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08/1999/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 92/1998/NĐ-CP về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 08/1999/TT-BTP Ngày ban hành 13/02/1999
Ngày có hiệu lực 28/02/1999 Ngày hết hiệu lực 25/11/2003
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08/1999/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 92/1998/NĐ-CP về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close