Văn bản "Thông tư 111-GSQL/TT-1997 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP-1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/10.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/10/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 111-GSQL/TT-1997 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP-1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 111-GSQL/TT Ngày ban hành 28/05/1997
Ngày có hiệu lực 28/05/1997 Ngày hết hiệu lực 31/10/2000
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 111-GSQL/TT-1997 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP-1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close