Văn bản "Thông tư 12/2006/TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2005/NĐ-CP về an toàn hoá chất do Bộ Công nghiệp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/11.2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/11/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/2006/TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2005/NĐ-CP về an toàn hoá chất do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu 12/2006/TT-BCN Ngày ban hành 22/12/2006
Ngày có hiệu lực 03/02/2007 Ngày hết hiệu lực 05/11/2009
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/2006/TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2005/NĐ-CP về an toàn hoá chất do Bộ Công nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close