Văn bản "Thông tư 12/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá Asean do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/02.2010 và được thay thế bởi Thông tư 01/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại , có hiệu lực từ 21/02/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/02/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 12/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá Asean do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 12/2009/TT-BCT Ngày ban hành 22/05/2009
Ngày có hiệu lực 06/07/2009 Ngày hết hiệu lực 21/02/2010
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 12/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá Asean do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close