Văn bản "Thông tư 41/UB-TT-1996 quy định và hướng dẫn tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/09.2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/09/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 41/UB-TT-1996 quy định và hướng dẫn tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành

Số hiệu 41/UB-TT Ngày ban hành 08/01/1996
Ngày có hiệu lực 08/01/1996 Ngày hết hiệu lực 25/09/2005
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 41/UB-TT-1996 quy định và hướng dẫn tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close