Văn bản "Thông tư 47/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bo Bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/02.2015 và được thay thế bởi Thông tư 48/2014/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 20/02/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/02/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 47/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bo Bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học

Số hiệu 47/2012/TT-BCT Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 10/02/2013 Ngày hết hiệu lực 20/02/2015
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 47/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bo Bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học
Mục lục

Mục lục

Close