Văn bản "Thông tư 60-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn việc quản lý, cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 60-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn việc quản lý, cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 60-TC/ĐTPT Ngày ban hành 23/10/1996
Ngày có hiệu lực 23/10/1996 Ngày hết hiệu lực 01/01/2000
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 60-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn việc quản lý, cho vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close