Văn bản "Thông tư 74/1999/TT-BTC về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2005 và được thay thế bởi Thông tư 118/2004/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 74/1999/TT-BTC về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 74/1999/TT-BTC Ngày ban hành 14/06/1999
Ngày có hiệu lực 29/06/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 74/1999/TT-BTC về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close