BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-NN.PLTN/TT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 10 NN.PTLN/TT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1996SỬA ĐỔI ĐIỂM 6 VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 06/TTLB NGÀY 02/4/1996.

Sau khi có ý kiến thoảthuận của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 3913/TCHQ-GSQL ngày 04/12/1996; BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi điểm 6 về kiểm dịch thựcvật tại Thông tư liên Bộ số 06/TTLB ngày 02/4/1996 hướng dẫn bổ sung và sửa đổimột số vấn đề xung quanh việc thực hiện Thông tư liên Bộ số 01/TTLB ngày22/12/1996 về xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản như sau:

"Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đã được xác địnhtrong Điều 2 của Điều lệ về kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Nghị định số92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ: "Cây, bộ phận của cây, sản phẩm chếbiến từ cây có khả năng mang sinh vật gây hại". Việc thực hiện kiểm dịchcủa các vật thể trên thực hiện theo quy dịnh hiện hành của pháp luật.

Riêng đối với sản phẩm đồ gỗ tinh chế xuất khẩu (theo Quyếtđịnh 664/TTg ngày 18/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ) khi sản xuất đã qua nhiềucông đoạn, đã được sấy, đánh bóng, tẩm dầu, chấm nấm mốc... Vì vậy khi xuấtkhẩu không phải kiểm dịch thực vật, trừ trường hợp trong hợp đồng thương mạikhách hàng có yêu cầu kiểm dịch hoặc theo quy định tại các điều khoản của cáchiệp định và công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị phảnánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 10-NN.PLTN/TT-1996 sửa đổi điểm 6 về kiểm dịch thực vật Thông tư liên bộ 06/TTLB-1996 do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

Số hiệu 10-NN.PLTN/TT Ngày ban hành 26/12/1996
Ngày có hiệu lực 10/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 10-NN.PLTN/TT-1996 sửa đổi điểm 6 về kiểm dịch thực vật Thông tư liên bộ 06/TTLB-1996 do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close