BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 104/2001/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI ĐIỂM 1, PHẦN IV THÔNG TƯ SỐ 85/1998/TT-BTC NGÀY 25/06/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý Tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 1 phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

"1.Bảo hiểm xã hội Việt Nam được sử dụng tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện các biện pháp bảo tồn giá trị và tăng trưởng. Việc dùng quỹ bảo hiểm xã hội để đầu tư phải đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, bảo toàn được giá trị, có hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tiền nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm xã hội được ưu tiên cho ngân sách Nhà nước vay để giải quyết nhu cầu chi cần thiết và được trả lãi như sau:

+ Đối với các khoản cho vay dưới 1 năm, áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng thương mại.

+ Đối với khoản cho vay từ 1 năm trở lên, áp dụng lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không quy định thì được áp dụng lãi suất như cho Quỹ hỗ trợ phát triển vay (theo cùng thời hạn).

- Mua tín phiếu, trái phiếu do Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, thương mại Nhà nước phát hành.

- Cho Quỹ hỗ trợ phát triển và các Ngân hàng thương mại Nhà nước vay.

- Đầu tư vào một số dự án và doanh nghiệp lớn của Nhà nước được Thủ tướng cho phép và bảo trợ."

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2001. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 104/2001/TT-BTC sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 104/2001/TT-BTC Ngày ban hành 26/12/2001
Ngày có hiệu lực 01/12/2001 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 104/2001/TT-BTC sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư 85/1998/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close